ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXVII/220/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/170/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 września 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-04-05 13:12:09 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/220/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 26 marca 2013 roku.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/170/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 września 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2009 Nr 179 poz. 1380 ze zmianami z 2010 r Nr 57 poz. 353) uchwala się co następuje:
 
§1. W roku 2013 obniża się, do kwoty 8,00 zł za każdą godzinę, wysokość ekwiwalentu za udział
w szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Trzciel.
§2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
« powrót do poprzedniej strony