ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XI/90/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 10:38:06 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UCHWAŁA NR XI/90/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia  27 października   2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011.

                         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z późn. zm.) ,  art.212 ust.1 pkt. 2,   art.214 pkt.1, art.215,  art.221 ust.1, art.235 oraz art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje  się  zmian  w planie  wydatków  budżetu  jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.   Załącznik nr 6  Uchwały nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 stycznia 2011 r.    w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011,  „Wykaz wydatków inwestycyjnych  w 2011 r.”, otrzymuje brzmieniem jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.  Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2011, o nazwie „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony