ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXVIII/230/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2013 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-05-10 13:08:16 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr    XXVIII/230/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 25  kwietnia  2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Trzciel  na  2013 rok 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)  oraz art.211 i  art. 258 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)  -   uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale  Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia   20 grudnia  2012  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
    -  w § 13 dodaje się pkt. 7) w brzmieniu:
       „7) dokonywanie zmian w planie wydatków w  ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych i  odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących w ramach działu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
 
« powrót do poprzedniej strony