ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXVIII/226/2013 w sprawie: zatwierdzenia zmian „Planu Odnowy Miejscowości Lutol Mokry na lata 2010-2017”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-05-10 13:42:18 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XXVIII/226/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian „Planu Odnowy Miejscowości Lutol Mokry na lata 2010-2017”
                                        
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567 z późn. zm.), Rada Miejska w Trzcielu postanawia co następuje:

§1. Zatwierdza się zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Lutol Mokry na lata 2010-2017”, przyjęte Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lutol Mokry Nr 1/2013 z dnia 17.04.2013r., stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Pihan
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony