ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXI/239/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2023.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-07-02 13:18:04 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XXXI/239/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 27 czerwca 2013 r.
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2023.

Na postawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art.227, art.229i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz art.121 ust.8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:

§ 1. Dotychczasowy Załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2023, otrzymuje brzmienie jak załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dotychczasowy Załącznik 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2023, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony