ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXXIII/248/2013 w sprawie: wyłączenia mieszkań komunalnych, będących w zasobie Gminy ze sprzedaży

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-09-13 11:15:29 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
Uchwała Nr XXXIII/248/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 5 września 2013 r.
 
w sprawie: wyłączenia mieszkań komunalnych, będących w zasobie Gminy ze sprzedaży

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594.) , oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005, Nr 31, poz 266, ze zmianami z: 2004, Nr 281, poz. 2783, Nr 281, poz. 2786, z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr167, poz. 1193, Nr 86, poz. 602, Nr 249, poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010r. Nr 3, poz. 13, z 2011r. Nr 224, poz. 1342, z 2012r. poz. 952)uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się wykaz mieszkań socjalnych, które podlegają wyłączeniu ze sprzedaży:
1. Trzciel, ul. Armii Czerwonej 16/3
2. Trzciel, ul. Armii Czerwonej 39/6
3. Trzciel, ul. Kościuszki 28/7
4. Trzciel, ul. Kościuszki 28/8
5. Brójce, ul. Świerczewskiego 1/4
6. Brójce, ul. Świerczewskiego 1/6
7. Brójce, ul. Świerczewskiego 1/7
8. Lutol Suchy 101/1 – 101/10
§ 2. Zatwierdza się wykaz mieszkań komunalnych, które podlegają wyłączeniu ze sprzedaży:
1. Trzciel ul. Armii Czerwonej 22 (lokal mieszkalny w budynku w sali gimnastycznej)
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/303/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyłączenia mieszkań komunalnych, będących w zasobie Gminy ze sprzedaży.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
« powrót do poprzedniej strony