ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXIV/ 250 /2013 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-10-02 11:59:15 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała  nr  XXXIV/ 250 /2013          
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia  26 września  2013 r.
 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/245/2013   Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia   5 września  2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013
 
                         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z dnia 23 maja 2013 roku  – tekst jednolity  z późniejszymi zmianami)  oraz art.211,  art.212 ust.1 pkt.  3, 4 i 5 i art.217 ust.2 pkt. 6     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2013 , poz. .885) uchwala się, co następuje:

§ 1. W  Uchwale  nr XXXIII/245/2013   Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia  5 września  2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:
1)     § 3. 1 otrzymuje brzmienie   ”§ 3. 1  Planowany deficyt budżetu (wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków ) w kwocie 100 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.
2)    skreśla się § 5,
3)    załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku  „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik   do niniejszej uchwały.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony