ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXIV/252/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2023.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-10-02 12:07:58 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr  XXXIV/252/2013                                            
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia    26 września  2013 r.
 
w sprawie zmiany    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata    2013 – 2023.
                 
                      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z dnia 23 maja 2013 roku  – tekst jednolity ) oraz art. 226, art.227, art.229   i  art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.885 z 5 sierpnia 2013 roku - tekst jednolity) oraz art.121 ust.8  i art. 122 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 z późniejszymi zmianami),  Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:

§ 1.  Dotychczasowy Załącznik  nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” do  Uchwały nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia  20 grudnia 2012  roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2023, otrzymuje brzmienie jak załącznik 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. Dotychczasowy Załącznik  2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”  do  Uchwały nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia  20 grudnia 2012 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2013 – 2023,  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony