ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXVI/257/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-08 14:54:22 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXVI/257/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 19 grudnia 2013r
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z dnia 23 maja 2013 r.) oraz art. 234 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z dnia 5 sierpnia 2013 r.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie „§ 4. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek określonych odrębną uchwałą, oraz wydatków nimi finansowanych, stanowi załącznik do uchwały budżetowej.”
2) § 6 otrzymuje brzmienie „§ 6. W terminie 7 dni od daty przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Miejskiej, Burmistrz przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania ich projektów planów finansowych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
« powrót do poprzedniej strony