ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXVI/261/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-08 15:00:47 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XXXVI/261/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z dnia 23 maja 2013 roku – tekst jednolity ) oraz art.212 ust.1 pkt. 1, 2, i 9 , art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) z dnia 5 sierpnia 2013 r.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 83.351 zł, z tego:
1) dochody bieżące
a) zmniejsza się o 135.051 zł, w tym z tytułu dotacji i środków, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 3.051 zł
b) zwiększa się o 51.700 zł,
2) dochody majątkowe
a) zmniejsza się o 1.000 zł,
b) zwiększa się o 1.000 zł.
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 83.351 zł, z tego:
1) wydatki bieżące
a) zmniejsza się o 164.351 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 3.051 zł
b) zwiększa się o 36.000 zł,
2) wydatki majątkowe
a) zmniejsza się o 242.790 zł,
b) zwiększa się o 287.790 zł,.
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 18.974.255 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 18.172.989 zł,
2) dochody majątkowe - 801 266 zł.
§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22.057.536zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 16.916.036 zł,
2) wydatki majątkowe - 5.141.500,00 zł.
§5. Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku „Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r. z Funduszu Sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony