ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXXVI/264/2013 w sprawie: ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2013, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-08 15:06:40 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XXXVI/264/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 19 grudnia 2013 rok
 
w sprawie: ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2013, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z dnia 23 maja 2013 roku ) art. 263 ust.2, 3 pkt.1, ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z dnia 5 sierpnia 2013 r.), Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy w 2013 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin dokonania ich wydatków w 2014 roku, w załączniku nr 1 do uchwały
2) plan finansowy wydatków określonych w pkt.1. w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, w załączniku nr 2 do uchwały
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
« powrót do poprzedniej strony