ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXXVI/265/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/229/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-08 15:09:16 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XXXVI/265/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 19 grudnia 2013 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/229/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z dnia 23 maja 2013 roku – tekst jednolity ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z dnia )uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/229/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu dokonuje się następujących zmian:
- § 1 otrzymuje brzmienie „ § 1. Udziela się z budżetu Gminy Trzciel pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu z przeznaczeniem na „ Budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Chociszewie i Lutolu Suchym.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
« powrót do poprzedniej strony