ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XXXVII/271/2014 /2013 w sprawie: uznania za pomniki przyrody.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-29 14:11:19 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXXVII/271/2014 /2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia : 22 stycznia 2014 roku

w sprawie: uznania za pomniki przyrody.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.Dz.U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 44 ust. 1 i 2 , art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627, zm. Dz.U.z 2013 r. poz. 842) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za pomniki przyrody jedną grupę dębów złożoną z dwóch dębów i siedem pojedynczych drzew rosnących na terenach należących do Skarbu Państwa administrowanych przez Nadleśnictwo Trzciel w obrębie gminy Trzciel według następującego wykazu:
- Olsza czarna (Alnus glutinosa) 1 szt. o obw. pnia 240 cm i wysokości 28 m, rośnie w Obrębie ewinencyjnym Świdwowiec na działce nr 2029/2
- Dąb szypułkowy (Quercus robur) 1 szt. o obw. pnia 490 cm i wysokości 31 m, rośnie w obrębie ewidencyjnym Lutol Mokry na działce nr 2272/5
- Dąb szypułkowy (Quercus robur) 1 szt. o obw. pnia 460 cm i wysokości 21 m, rośnie w obrębie ewidencyjnym Rybojady na działce nr 2017/6
- Dąb szypułkowy (Quercus robur) 2 szt. o obw. pnia 430 i 405 cm i wysokości po 30 m, rośnie w obrębie ewidencyjnym Rybojady na działce nr 2027/1
- Topola biała (Populus alba) 1 szt. o obw. pnia 515 cm i wysokości 35 m, rośnie w obrębie ewidencyjnym Rybojady na działce nr 2026/3
- Wiąz szypułkowy (Ulmus leavis) 1 szt. o obw. pnia 310 i wysokości 29 m, rośnie w obrębie ewidencyjnym Jasieniec na działce nr 2141/1
- Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 1 szt. o obw. pnia 320 cm i wysokości 21 m, rośnie w obrębie ewidencyjnym Sierczynek na działce nr 437
- Dąb szypułkowy (Quercus robur) 1 szt. o obw. pnia 460 cm i wysokości 24 m, rośnie w obrębie ewidencyjnym Jasieniec na działce nr 2116/4
§ 2. W stosunku do wymienionych pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu ;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby ;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych , jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
« powrót do poprzedniej strony