ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXXVII/272/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-29 14:14:17 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XXXVII/272/2014
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 22 stycznia 2014 roku
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z dnia 23 maja 2013 r.), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z dnia 5 sierpnia 2013 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Trzciel pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu z przeznaczeniem na zadanie „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Chociszewie i Lutolu Suchym.”

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2014 rok, w wysokości 50.000 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Międzyrzeckim a Gminą Trzciel.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
« powrót do poprzedniej strony