ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXVII/275/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2014 – 2023”.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-29 14:19:01 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XXXVII/275/2014
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 22 stycznia 2014 r.
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2014 – 2023”.
Na postawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z dnia 23 maja 2013 r.) oraz art. 226, art.227, art. 229 i art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z dnia 5 sierpnia 2013 r.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:

§ 1 Dotychczasowy załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XXXVI/259/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2014 - 2023, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2 Dotychczasowy załącznik nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Nr XXXVI/259/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2014 - 2023, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
« powrót do poprzedniej strony