ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 11:19:41 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Uchwała nr XIII/107/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia   29 grudnia 2011 r

w sprawie zmiany   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2011 – 2022.
                       Na postawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art.227, art.229 i  art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz art.121 ust.8  i art. 122 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 z późniejszymi zmianami),  Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:

§ 1. Dotychczasowy Załącznik  nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2022” do  Uchwały nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia  27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2011 – 2022 ze zmianą, otrzymuje brzmienie jak załącznik 1  do niniejszej uchwały,

§ 2. Dotychczasowy Załącznik  3 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”  do  Uchwały nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia  27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2011 – 2022 ze zmianą,  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony