ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 20/2015 W sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-06-10 12:20:07 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie Nr 20/2015
Burmistrza Trzciela
z dnia 29 stycznia  2015 r.

W sprawie:  powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) postanawiam:


§1. Powołać Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcielu w składzie:

1.    Zygmunt Czarnecki – przewodniczący komisji
2.    Robert Biereziński  – członek
3.    Bernadeta Augustyniak – członek
4.    Marta Ambroży – członek
5.    Ewa Brankowska – Szarłan - członek


§2. Traci moc zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Trzciela z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zarządzenie Nr 212/2013 Burmistrza Trzciela z dnia 04 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Jarosław Kaczmarek
« powrót do poprzedniej strony