ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 21/2015 w sprawie: kontroli placówek oświatowych.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-06-10 12:21:51 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie nr 21/2015
Burmistrza Trzciela
z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie: kontroli placówek oświatowych.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). oraz art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych(Dz.U. z 2009r.  Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1 Przeprowadzić kontrolę w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu w zakresie realizacji zakupu składników majątkowych w 2014 roku.

§ 2 Do przeprowadzenie kontroli upoważniam Kierownika Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Trzcielu Zygmunta Czarneckiego.

§ 3 Kontrola zostanie przeprowadzona w dniach 09 marca 2015 roku do 19.04.2015 roku. Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół pokontrolny i przedstawiony do zatwierdzenia Burmistrzowi Trzciela.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Jarosław Kaczmarek                                                                                                     

 
« powrót do poprzedniej strony