ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 13:16:49 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Uchwała nr XVI/128/2012
Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia  29 marca 2012 roku
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.
              
          Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591z późniejszymi zmianami), oraz art.89  ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku   o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157  poz. 1240), Rada Miejska, uchwala co następuje:
§ 1.  Zaciągnąć pożyczkę  w Banku Gospodarstwa Krajowego do  wysokości  150.000,00 zł  z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizacje projektu „Remont obiektu sportowego mieszczącego się  na działce  337/22 przy ul.Kościuszki 10 w Trzcielu”.
§ 2. 1. Pożyczka zostanie spłacona ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą   t.j. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. W przypadku nie dokonania zwrotu środków przez Agencję Płatniczą pożyczka zostanie spłacona ze środków własnych gminy.
3. Odsetki od wykorzystanej pożyczki zostaną spłacone ze środków własnych gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
« powrót do poprzedniej strony