ˆ

Biura Urzędu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Biura Urzędu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 22:47:18 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Numer biura

Stanowisko

Zakres prowadzonych spraw

Parter

1

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

2

Sekretariat

- przyjmuje podania, wnioski i korespondencję
- prowadzi rejestr skarg i wniosków

3

BURMISTRZ

 

4

Podinspektor

- ewidencja ludności
- dowody osobiste
- ochotnicze straże pożarne
- obrona cywilna i sprawy wojskowe

5

 

- pomieszczenie gospodarcze

6

Referat oświaty

- obsługa finansowa placówek oświatowych
- pozostałe sprawy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych

7

Referat oświaty

- obsługa finansowa placówek oświatowych
- pozostałe sprawy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych

8

Referat oświaty

- obsługa finansowa placówek oświatowych
- pozostałe sprawy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych

9

Podinspektor

- gospodarka komunalna i mieszkaniowa
- wycinka drzew,

10

Podinspektor

- gospodarka mieniem komunalnym
- rolnictwo
- drogownictwo

11

Podinspektor

- promocja gminy

12

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

- rejestr urodzonych dzieci
- zawarcie małżeństwa
- rejestr zgonów
- sprawy Rady Miejskiej i Komisji

13

Podinspektor

- gospodarka przestrzenna
- decyzje o warunkach zabudowy

14

Kierownik referatu gospodarki i ochrony środowiska

- zamówienia publiczne
- przygotowanie wniosków na pozyskanie środków pozabudżetowych
- remonty i inwestycje gminne

15

Podinspektor

- ochrona zdrowia
- nadzór nad placówkami GOKIS, Biblioteką i świetlicami
- przeciwdziałanie alkoholizmowi
- rejestr podmiotów gospodarczych

 Piętro

16

SKARBNIK GMINY

 

17

Referent

- opłata skarbowa
- księgowość organu

18

Podinspektorzy

- ewidencja środków trwałych
- płace

19

ZASTĘPCA SKARBNIKA

- księgowość podatkowa

20

Podinspektorzy

- wymiar podatków i opłat lokalnych
- windykacja należności

 
 
« powrót do poprzedniej strony