ˆ

Biura Urzędu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Biura Urzędu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 22:47:18 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

Biura Urzędu
 
Numer biura
Stanowisko
Zakres prowadzonych spraw
Nr telefonu
Parter
1
 SEKRETARZ
 
95 74 31 436
660 751 057
2
Sekretariat
- przyjmuje podania, wnioski i korespondencję
- prowadzi rejestr skarg i wniosków
Tel./faks: 95 74 31 400
605 033 937
3
BURMISTRZ
 
95 74 31 400
4
Podinspektor
- ewidencja ludności
- dowody osobiste
- ochrona przeciwpożarowa
- obrona cywilna i sprawy wojskowe
95 74 31 405
5
 
- pomieszczenie gospodarcze
 
6
Radca Prawny
 
 
7
 
 
 
8
Biuro Radnych
- dyżury radnych
 
9
Podinspektor
- gospodarka lokalowa i komunalna
- wycinka drzew
- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt
- gospodarka odpadami
95 74 31 402
604 136 818
10
Podinspektor
- gospodarka wodna i drogowa
- rolnictwo i łowiectwo
- sprzedaż nieruchomości
- numeracja nieruchomości
- podział gruntów
95 74 31 407
606 690 527
11
Podinspektor
- promocja gminy
- sołectwa
- sport, organizacje pozarządowe
- cmentarze komunalne
95 74 31 413
12
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
- rejestr urodzonych dzieci
- zawarcie małżeństwa
- rejestr zgonów
95 74 31 408
13
Podinspektor
- gospodarka przestrzenna i budownictwo
- ochrona zabytków
- decyzje o warunkach zabudowy
95 74 31 406
14
Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska
- zamówienia publiczne
- projekty unijne
- inwestycje
95 74 31 423
605 033 642
15
Podinspektor
- ewidencja działalności gospodarczej
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- dodatki mieszkaniowe i stypendia socjalne
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie patologiom
95 74 31 424
I Piętro
16
SKARBNIK GMINY
 
95 74 31 404
17
Podinspektor
- obsługa Rady Miejskiej
- obsługa kasowa
- archiwum zakładowe
95 74 31 401
18
Podinspektorzy
- środki trwałe
- windykacja należności niepodatkowych
- wieczyste użytkowanie
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych
- wystawianie faktur
 
- naliczanie wynagrodzeń i pochodnych
- wydawanie zaświadczeń o zarobkach
95 74 31 412
19
ZASTĘPCA SKARBNIKA
 
95 74 31 411
605 033 492
20
Podinspektorzy
- wymiar podatków i opłat lokalnych
- windykacja należności
- księgowość podatkowa
95 74 31 411
605 033 492
 
Kierownik Referatu Oświaty 
 
95 74 31 409
668 851 125
 
Podinspektor 
- księgowość budżetowa szkół i przedszkoli
 
95 74 31 409
668 851 125
 
Podinspektor
- wynagrodzenia i płace pracowników oświaty
95 74 31 403
 
Podinspektor 
- księgowość budżetowa szkół i przedszkoli
- Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
95 74 31 437
 
Sala narad 
 
 
 
 Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska MRÓWKA
95 74 29 065
 POCZTA Trzciel  
95 72 78 474
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu   665 700 620
665 700 621
95 74 31 138
BIBLIOTEKA   95 74 31 325
BANK Spółdzielczy  95 74 28 040
POLICJA   95 74 29 221
Zespół Edukacyjny Trzciel   95 74 31 218
Zespół Edukacyjny Brójce  95 74 34 110
  
Ważne telefony
 
Kontakt z Urzędem Miejskim w Trzcielu po godzinie 15:30:
- zarządzanie kryzysowe - Krzysztof Terlecki - nr telefonu 695 751 003
- zagrożenia na drogach - Ryszard Marmajewski - nr telefonu 606 690 527
- bezdomne zwierzęta - Tomasz Suterski - nr telefonu 604 136 818
« powrót do poprzedniej strony