ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie Nr 220/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami

Zarządzenie Nr 219/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2013 roku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel” dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel” w części obrębu Jasieniec

Ogłoszenie Burmistrza Trzciela Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.

O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA Wspieranie i rozwój demokracji wśród mieszkańców Gminy Trzciel.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA Prowadzenie szkolenia sportowego oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych

Nawigacja między stronami listy informacji