ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel” dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel” w części obrębu Jasieniec

Ogłoszenie Burmistrza Trzciela Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.

O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA Wspieranie i rozwój demokracji wśród mieszkańców Gminy Trzciel.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA Prowadzenie szkolenia sportowego oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych

Nawigacja między stronami listy informacji