ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel fragment obrębu Jasieniec

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-27 22:25:40 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel  fragment obrębu Jasieniec
 
         Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel w części obrębu Jasieniec  (dz. 963/1, 970/1,  972/1, 973, 964, 968) wraz z prognozą, w dniach od 10 marca do 31 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu  w pok. nr 8 w godz. od 900 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzciel: www.bip.trzciel.pl.
        Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8 o godzinie 1330.
        Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Zmiany Studium. Uwagi z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, należy składać do Burmistrza Trzciela na piśmie, ustnie do protokółu w sekretariacie oraz za pomocą środków  komunikacji elektronicznej na adres  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2020 r.
 
OGŁOSZENIE
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel fragment obrębu Jasieniec.
 
        Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2,5,7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 10 marca do 31 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu  w pok. Nr 8 w godz. od 900 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzciel: www.bip.trzciel.pl. z projektem Zmiany Studium, z prognozą oddziaływania na środowisko i z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. dokumentu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8, w godz. od 900 do 1500.
      Jednocześnie w związku z art. 39 ustawy, każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu Zmiany Studium. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres .  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2020 r.
 
 
Burmistrz Trzciela
 /-/ Jarosław Kaczmarek
 
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informuję że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Miejski, z siedzibą w Trzcielu, ul. Poznańska 22,66-320 Trzciel, tel. 957431400, .
2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez adres , 66-320 Trzciel ul. Poznańska nr 22 oraz nr telefonu 957431400. 
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.trzciel.pl zakładka -  RODO  oraz w siedzibie Administratora.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-27 22:25:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-27 22:25:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-21 12:23:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony