ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: przebudowa sieci SN 15kV

Informacja ogłoszona dnia 2020-04-27 18:42:00 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.1.2020.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela kończące postępowanie
 
Burmistrz  Trzciela zgodnie z art.10, art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293),  zawiadamia, że kończy, prowadzone na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp., w imieniu i na rzecz której działa Pan Łukasz Mądrzycki, ul. Zakładowa 10,   62-064 Plewiska, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
przebudowa sieci SN 15kV (napowietrznej po tej samej trasie) przewidzianej do realizacji na odcinku od dz. nr ewid. 92 obręb Świdwowiec poprzez działki o nr ewid. 19/3, 19/7, 2035/3, 17/4, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 38 obręb Jasieniec do projektowanego słupa przewidzianego do realizacji na działce 50/1 obręb Jasieniec, budowa linii kablowej (układanej w ziemi) od projektowanego słupa na działce 50/1 obręb Jasieniec poprzez działki o nr ewid. 51, 66, 51/1, 71, 75/3 do projektowanego słupa na działce 74/3 obręb Jasieniec, budowa linii kablowej (układanej w ziemi) od projektowanego słupa na działce 74/3 obręb Jasieniec do istniejącego słupa na działce 73/3 obręb Jasieniec, przebudowa sieci SN 15kV ( jako sieci napowietrznej po tej samej trasie) od projektowanego słupa na działce nr ewid. 25/2 obręb Jasieniec poprzez działki 92, 99, 100, 102 i 103 obręb Świdwowiec oraz dz. nr 1023/1 obręb Jasieniec do projektowanego słupa na działce nr ewid. 1024/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel
Oznaczenie geodezyjne: działka nr:
obręb 0004 Świdwowiec dz. nr: 92, 99, 100, 102, 103;
obręb 0008 Jasieniec dz. nr: 120, 1024/14, 1024/3, 1023/1, 19/3, 19/7, 2035/3, 17/4, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 38, 51, 66, 51/1, 71, 75/3, 73/3, 50/1, 74/3
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256) strony mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z postanowieniami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu nastąpi w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 i 49a ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256).
 
Burmistrz Trzciela informuje, że podania uwagi, wnioski lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w terminie 5 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                                     Burmistrz Trzciela
                                                                          ( - )  Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-27 18:39:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-27 18:42:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-27 18:42:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony