ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa linii kablowej (w ziemi) 15kV

Informacja ogłoszona dnia 2020-04-27 18:44:09 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.2.2020.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela kończące postępowanie
 
          Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r poz. 293), zawiadamia, że kończy, prowadzone na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, w imieniu i na rzecz której działa Pan Łukasz Mądrzycki, ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
- budowa linii kablowej (w ziemi) 15kV od projektowanego słupa przewidzianego do realizacji na działce 272 poprzez działki o nr ewid. 257, 318 do projektowanej stacji transformatorowej prefabrykowanej S-4297 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 323, budowa linii kablowej (w ziemi) od stacji transformatorowej S-4297 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 323 obręb Jasieniec do projektowanego słupa w istniejącej linii nn zlokalizowanego na działce 323 oraz budowa linii kablowej (w ziemi) SN 15kV od stacji transformatorowej S-4297 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 323 poprzez działki o nr ewid. 323,425,1045,154,147/8, 2117/3 obręb Jasieniec oraz działkę 2142/3 obręb Lutol Mokry do istniejącej słupowej stacji transformatorowej na działce nr ewid.147/9 obręb Jasieniec, gmina Trzciel
Oznaczenie geodezyjne: działka nr:
- obręb 0008 Jasieniec dz. nr: 272, 257, 318, 323, 425, 1045, 154, 1043, 2117/3, 147/8, 147/9;
 - obręb 0015 Lutol Mokry dz. nr: 2142/3
 
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
 
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256) strony mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z postanowieniami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
 
                                                                       Burmistrz Trzciela
                                                             ( - )  Jarosław Kaczmarek
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-27 18:43:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-27 18:44:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-27 18:44:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony