ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN –15kV napowietrzno-kablowej, budowa złącza kablowego ZKSN.

Informacja ogłoszona dnia 2020-04-29 14:11:11 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.3.2020.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela kończące postępowanie
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art.10, art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamia, że kończy, prowadzone na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp., w imieniu i na rzecz której działa jako pełnomocnika inwestora Pana Łukasz Szydłowski -  Energolinia Sp. z o.o. ul. Kramarska 26, 61-765 Poznań, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie sieci elektroenergetycznej SN –15kV napowietrzno-kablowej, budowa złącza kablowego ZKSN. Inwestycja będzie realizowana na działkach:   98/3, 98/11, 2185/3, 98/14, 99/1, 99/15, 99/10, 99/13, 99/12, 356, 102 – obręb Siercz;   2, 3, 34, 12, 26, 27/4, 2053/1 – obręb Żydowo;   2052, 67, 363, 77, 2054/1, 188, 2057, 2061/4, 190, 210, 211, 98, 2, 92/21, 103, 102, 26, 28/3, 25, 28/2, 23/3, 29/6, 31/4, 21/1, 31/1, 31/2, 20 – obręb Sierczynek  w gminie Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256) strony mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z postanowieniami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu nastąpi w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 i 49a ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256).
 
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że podania uwagi, wnioski lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w terminie 5 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
                                                                                              Burmistrz Trzciela
 
                                                                                     ( - )   Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-29 14:11:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-29 14:11:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-29 14:12:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
330 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony