ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-15 10:45:07 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 181/2021
Burmistrza Trzciela
z dnia 15 stycznia 2021 roku
 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art. 15. ust. 2h i 2j, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057), §11. ust. 6 i 7 Uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 08.12.2020r., poz. 2832), oraz pkt. VI.3 Ogłoszenia Burmistrza Trzciela nr PG.524.1.2020.RKa z dnia 17.12.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku pn.:
Zadanie 1. Rozwój społeczności lokalnych w Gminie Trzciel
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole z Posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 12.01.2021r., organizacje, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaję dotację na realizację zadania to:
1) Stowarzyszenie „Chociszewo – Wspólna Przyszłość” – 3 800,00 zł (wnioskowana kwota 3 800,00 zł)
 
§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania wyznaczam pracownika Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcielu – podinspektora ds. promocji.
 
Burmistrz Trzciela
/-/ Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-15 10:44:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-15 10:45:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-15 10:45:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony