ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie (10 kpa)  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko ) dla inwestycji polegającej na „uruchomieniu zakładu produkcji wyrobów z betonu oraz materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 190 w Brójcach”, gmina Trzciel, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2022-12-22 14:51:12 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.1.2021.JG

 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela  kończące  postępowanie (10 kpa)
 w sprawie  wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
(z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko )
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – K.p.a. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1, art. 34, art. 74 ust. 3, art. 77 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamia, że kończy postępowania administracyjne, po uchyleniu przez SKO w Gorzowie Wlkp. decyzji Burmistrza Trzciela oraz po ponownym rozpatrzeniu sprawy, dla inwestycji polegającej na
uruchomieniu zakładu produkcji wyrobów z betonu oraz materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 190 w Brójcach”, gmina Trzciel, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski, Poznań.
 
Burmistrz Trzciela zawiadamia, że wpłynęły uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław, a także opinie Marszałka Województwa Lubuskiego z siedzibą ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16,  66-300 Międzyrzecz.
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeku Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r, poz. 2000 ze zm.) strony mogą zapoznać się z wydanymi uzgodnieniami i opiniami, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 
Zgodnie z art. 73 ust 1 Kpa. strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 8, w godzinach urzędowania (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30.
 
Stosownie do art. 63 kpa oraz art. 34 ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia - zgodnie z art. art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy o ooś.
 
Zgodnie z art. 36 ustawy k.p.a. Burmistrz Trzciela zawiadamia, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy wydanie stosownej decyzji nastąpi do dnia 28 lutego 2023 roku.
Zgodnie z art.37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
  1.  nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postepowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), który mówi, że jeżeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
                                                                                                                                  
  Z up. Burmistrza Trzciela
( - )  Jacek Ignorek
 Sekretarz Gminy Trzciel
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-22 14:51:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-22 14:51:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-22 14:51:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony