ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel fragment obrębu Jasieniec

Informacja ogłoszona dnia 2023-02-17 11:47:12 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel  fragment obrębu Jasieniec
 
         Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel w części obrębu
geodezyjnego Jasieniec (działki o nr ewidencyjnych 777/26;777/25;777/24;777/23;777/22;777/21;777/20;777/19;777/18;
777/10;777/11;777/5;777/8;777/16;777/13;777/27;777/28;777/12;777/14,849/6;849/11;849/10;8494;849/9;865/7;837;830;828/1;
550/1;776/9;776/8;776/7;445;687/2;803/1;836) wraz z prognozą,
w dniach od 20 lutego do 13 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu  w pok. nr 8 w godz. od 900 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzciel: www.bip.trzciel.pl.
        Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8 o godzinie 1330.
        Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Zmiany Studium. Uwagi z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, należy składać do Burmistrza Trzciela na piśmie, ustnie do protokółu w sekretariacie oraz za pomocą środków  komunikacji elektronicznej na adres   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r.
 
OGŁOSZENIE
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel fragment obrębu Jasieniec.
 
        Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2,5,7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 20 lutego do 13 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu  w pok. Nr 8 w godz. od 900 do 1500
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzciel: www.bip.trzciel.pl. z projektem Zmiany Studium gminy Trzciel w części obrębu geodezyjnego Jasieniec (działki o nr ewidencyjnych 777/26;777/25;777/24;777/23;777/22;777/21;777/20;777/19;777/18;777/10;777/11;777/5;777/8;777/16;777/13;777/27;777/28;
777/12;777/14, 849/6;849/11;849/10;849/4;849/9;865/7;837;830;828/1;550/1;776/9;776/8;776/7;445;687/2;803/1;836), z prognozą oddziaływania na środowisko i z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. dokumentu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8, w godz. od 900 do 1500.
      Jednocześnie w związku z art. 39 ustawy, każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu Zmiany Studium. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres .  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r.
 
Burmistrz Trzciela
/-/ Jarosław Kaczmarek
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-17 11:41:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-17 11:47:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-13 11:35:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
80 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony