ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-05 11:47:05 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu  Nr V/44/2019 z dnia 25.04.2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 listopada do 5 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Trzcielu  ul. Poznańska 22, pokój nr 8 w godzinach od 900 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Zmiana dotyczy ustaleń dla obszaru oznaczonego symbolem 6P/U w zmienianym planie uchwalonym przez Radę Miejską w Trzcielu uchwałą Nr XXIII/156/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
           Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8  w dniu  22 listopada  2019 r. o godz. 1000.
          Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzciela z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2019 r., ustnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej  . Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej uwagę dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
          Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela.
     
 
BURMISTRZ TRZCIELA
 /-/ Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-05 11:46:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-05 11:47:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-05 11:47:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony