ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wydanym postanowieniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie instalacji fotowoltaicznej „Brójce” wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o mocy do 6,0 MW zlokalizowanej na działkach nr 559/2, 562, 564, 567, 563, 558, 556, 555, 554, 553, 552 obręb 0013 Brójce w Gminie Trzciel.

Informacja ogłoszona dnia 2020-01-31 18:35:20 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP. 6220.13.2019.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o wydanym postanowieniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 66, art. 69 ust. 3 i 4, ustawy z dnia z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia, że dnia 23.01.2020r wydał postanowienie o nałożeniu, na inwestora, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ustalił zakres raportu zgodnie z art. 66 ustawy ooś oraz  postanowieniem z dnia 23.01.2020 r. z urzędu  zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 
„Budowie instalacji fotowoltaicznej „Brójce” wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o mocy do 6,0 MW zlokalizowanej na działkach nr 559/2, 562, 564, 567, 563, 558, 556, 555, 554, 553, 552 obręb 0013 Brójce w Gminie Trzciel.
 
Postepowanie administracyjne – zgodnie z art. 69 ust.4 ustawy ooś. zawieszono do czasu przedłożenia organowi raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Inwestor: CONSULTING Spółka z o.o. spółka komandytowa, Osiedle Nowe 20, 34-424 Szaflary.
 
    Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z wydanymi postanowieniami, udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 - 15.30.
 
Na postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Stosownie do art. 63 kpa podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzona na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia  03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 2081 z późn. zm.).
 
Zgodnie z art. 63 § 3a pkt 1 ustawy kpa podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
Burmistrz Trzciela
                                                                                                                                         ( - )  Jarosław Kaczmarek                                                                          
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-31 18:32:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-31 18:35:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-31 19:36:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony