ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: przebudowa istniejącej linii elektromagnetycznej SN 15kV polegająca na wymianie stanowisk słupowych wraz z osprzętem, wymianie przewodów, przewidziana do realizacji na działkach o nr ewid. 409, 411, 401, 669, 670, 661, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 681, 729/2, 730, 731,732 w obrębie Brójce, gmina Trzciel.

Informacja ogłoszona dnia 2020-10-02 10:56:44 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.9.2020.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o wszczęciu postępowania
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, art. 61 § 1, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 05.05.2020r. (d.w. 10.07.2020r.) uzupełniony dnia 21.09.2020r Enea Operator Sp. z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp., w imieniu i na rzecz której działa Pan Michał Kozyra – Windtel-Pluciński Tomasz z siedzibą, ul. Akacjowa 4, 74-400 Dębno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
przebudowa istniejącej linii elektromagnetycznej SN 15kV polegająca na wymianie stanowisk słupowych wraz z osprzętem, wymianie przewodów, przewidziana do realizacji na działkach o nr ewid. 409, 411, 401, 669, 670, 661, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 681, 729/2, 730, 731,732 w obrębie Brójce, gmina Trzciel.
 
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
Pełnomocnik - Michał Kozyra
 
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Stosownie do art. 63 kpa w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia można wnosić podania do przedmiotowego postępowania. Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                                                          Burmistrz Trzciela
                                                                                                     ( - )  Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-02 10:56:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-02 10:56:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-02 10:56:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony