ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PE o Ø 125mm przewidzianej do realizacji na dz. nr 228,243/13, 358/1 obręb 01 m. Trzciel

Informacja ogłoszona dnia 2020-10-12 08:47:00 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.11.2020.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, art. 61 §1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zmianami) oraz art. 53.  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu i na rzecz której działa Pani Anita Nowak, ul. Kaczeńcowa 10, 66-012 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
     -    budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PE o Ø 125mm    przewidzianej
 do realizacji  na dz. nr 228,243/13, 358/1 obręb 01 m. Trzciel
 
Jednocześnie informujemy, że działki objęte inwestycją nr 228 i 358/1 leżą na terenie historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel wpisanego do rejestru zabytków pod nr L–611/A.
 
InwestorPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.
 
Pełnomocnik – Anita Nowak, ul. Kaczeńcowa 10, 65-012 Zielona Góra.
 
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Burmistrz Trzciela informuje, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi, wnioski lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                                         Z up. Burmistrza Trzciela
                                                                                         Sekretarz Gminy Trzciel
                                                                                           ( - ) Jacek Ignorek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-12 08:45:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-12 08:47:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-12 08:47:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony