ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach ewidencyjnych nr 303 oraz 310 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2020-10-22 09:09:57 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.11.2020.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o wszczęciu  postępowania
w sprawie  wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
 
      Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 61, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.09.2020 r. złożony dnia 24.09.2020r. przez SUNLema Sp. z o.o., ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław – pełnomocnik Pan Bogumił Smuk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach ewidencyjnych nr 303 oraz 310 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest SUNLEMA Sp. z o.o., ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław.
Pełnomocnik Pan Bogumił Smuk.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że pismem znak:GP.6220.11.2020.JG z dnia: 16.10.2020 r.
zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16,                       66-300 Międzyrzecz, a także do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. ul. F. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp. o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
        Zgodnie z art. 73 ust 1 Kpa. strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 8,  w godzinach urzędowania (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
Stosownie do art. 63 kpa podania (żądania, wyjaśnienie, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczna skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu nastąpi w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. (Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), który mówi, że jeżeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.
 
                                                                                                                                  Burmistrz Trzciela
                                                                                                                              ( - )  Jarosław Kaczmarek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-22 09:09:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-22 09:09:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-22 09:09:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony