ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie dla inwestycji pn. przebudowa istniejącej linii elektromagnetycznej SN 15kV polegająca na wymianie stanowisk słupowych wraz z osprzętem, wymianie przewodów, przewidziana do realizacji na działkach o nr ewid. 409, 411, 401, 669, 670, 661, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 681, 729/2, 730, 731,732 w obrębie Brójce, gmina Trzciel.

Informacja ogłoszona dnia 2020-10-28 15:24:21 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.9.2020.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela kończące postępowanie
 
          Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r poz. 293 ze zm.), zawiadamia, że kończy, prowadzone na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, w imieniu i na rzecz której działa Pan Michał Kozyra – Windtel-Pluciński Tomasz   z siedzibą, ul. Akacjowa 4, 74-400 Dębno, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
przebudowa istniejącej linii elektromagnetycznej SN 15kV polegająca na wymianie stanowisk słupowych wraz z osprzętem, wymianie przewodów, przewidziana do realizacji na działkach o nr ewid. 409, 411, 401, 669, 670, 661, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 681, 729/2, 730, 731,732 w obrębie Brójce, gmina Trzciel.
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
Pełnomocnik - Michał Kozyra
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) strony mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z postanowieniami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
                                                                                                                                      
                                                                                                                            Burmistrz Trzciela
                                                                                                                   ( - )  Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-28 15:24:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-28 15:24:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-28 15:24:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony