ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na: budowie drogi dojazdowej i miejsc postojowych przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 2221/5 w obrębie Brójce, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-10 14:18:37 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak:  GP.6733.13.2020.JK
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania
 
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 49, art. 61 §1, §4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  - zawiadamia, że na wniosek Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, w imieniu i na rzecz której działa Pani Agnieszka Olek, zam. Rańsko 19, 66-330 Pszczew, z dnia 06.11.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
- budowie drogi dojazdowej i miejsc postojowych przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 2221/5 w obrębie Brójce, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
 
Inwestor:  Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel,
Pełnomocnik:  Agnieszka Olek, Rańsko 19, 66-330 Pszczew.
 
Stosownie do art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi, wnioski lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Burmistrz Trzciela
(-) Jarosław Kaczmarek
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-10 14:18:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-10 14:18:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-10 14:18:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony