ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na - budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PE o Ø 125mm przewidzianej do realizacji na dz. nr 228,243/13, 358/1 obręb 01 m. Trzciel

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-19 13:31:39 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.11.2020.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zmianami) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamia, że zakończył, prowadzone na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu i na rzecz której działa Pani Anita Nowak, ul. Kaczeńcowa 10, 66-012 Zielona Góra,  postępowanie administracyjne i dnia 18.11.2020r. wydał decyzję nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
     -    budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PE o Ø 125mm      przewidzianej
 do realizacji  na dz. nr 228,243/13, 358/1 obręb 01 m. Trzciel
 
InwestorPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.
Pełnomocnik – Anita Nowak.
 
Stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia służą uprawnienia określone w art.111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z wydaną decyzją udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
 
                                                                                  Z up. Burmistrza Trzciela
                                                                                  ( - )  Jacek Ignorek Sekretarz Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-19 13:30:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-19 13:31:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19 13:31:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony