ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 317/1 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-29 11:56:43 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.19.2020.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela kończące postępowanie
w sprawie  wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
 
     Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.) oraz nawiązując do wniosku złożonego przez DOMREL SOLAR Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin , której pełnomocnikiem jest Pan Dariusz Frej, ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań, zawiadamia, że kończy postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:
budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 317/1 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie
 
Inwestorem jest DOMREL SOLAR Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin.
Pełnomocnik Pan Dariusz Frej.
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeku Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.) strony mogą zapoznać się z wydanymi opiniami, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 
Po tym terminie wydana zostanie “Decyzja środowiskowa”.
 
    Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz  Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że w powyższej sprawie wpłynęły opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. – opinia znak: WZŚ. 4220.19.2021.AN z dnia 13.01.2021r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16,  66-300 Międzyrzecz – opinia sanitarna NS.NZ.4201.1.2021 z dnia: 12.01.2021r., a także Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. ul. F. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp. - opinia znak: PO.ZZŚ.1.435.1m.2020.EM z dnia 15.01.2021r. – o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że liczba stron w postepowaniu przekracza 10 w związku z czym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283 ze zm.).
 
Stosownie do art. 63 kpa podania (żądania, wyjaśnienie, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczna skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.    
 
  Burmistrz Trzciela
  ( - )  Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-29 11:56:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-29 11:56:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 11:57:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony