ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 218/4, obręb 0002 Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-05 15:32:16 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.17.2020.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
 
            Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, art. 104, art. 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) zawiadamia, że zakończył, prowadzone na wniosek: Power Sol 2 Sp. z o.o., ul. Jagodowa 10 B, 65-371 Zielona Góra, postępowanie administracyjne i dnia 29.01.2021r. wydał decyzję nr 1/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:
budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 218/4, obręb 0002 Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest Power Sol 2 Sp. z o.o., ul. Jagodowa 10 B, 65-371 Zielona Góra.
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach” wydana została po zasięgnięciu opinii (w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13,                          66-400 Gorzów Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16,                66-300 Międzyrzecz oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni                           w Gorzowie Wlkp., ul. F. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z opiniami i wydaną decyzją udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia decyzji służą uprawnienia określone w art.111 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że liczba stron w postepowaniu przekracza 10 w związku z czym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283 ze zm.).
 
Stosownie do art. 63 kpa podania (żądania, wyjaśnienie, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczna skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                                                                             Burmistrz Trzciela
 
                                                                                                                   ( - )  Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-05 15:30:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-05 15:32:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-05 15:32:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony