ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) dla inwestycji polegającej na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 317/1 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-05 14:17:16 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP. 6220.19.2020.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji
(bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 283, ze zm.), zawiadamia, że zakończył, prowadzone na wniosek DOMREL SOLAR Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin , której pełnomocnikiem jest Pan Dariusz Frej, ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań, (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko), postępowanie administracyjne i dnia 26.02.2021r. wydał decyzję nr 4/ 2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 
budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 317/1 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest DOMREL SOLAR Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin.
Pełnomocnik Pan Dariusz Frej.
 
   Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz  Trzciela zawiadamia, że wydana decyzja oraz akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Burmistrz Trzciela zawiadamia, że „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach” wydana została po zasięgnięciu opinii (w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16, 66-300 Międzyrzecz, a także Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.,                                 ul. F. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
   Stronom w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia służą uprawnienia określone w  art.111 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania przekracza 10 stosuje się art. 49 kpa - w związku z tym strony postępowania o czynnościach organu oraz wydanej decyzji zostają zawiadomione obwieszczeniem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń UM w Trzcielu, Jasieńcu oraz w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
                                                                                                 Burmistrz Trzciela
                                                                                           ( - )  Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-05 14:16:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-05 14:17:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-05 14:17:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony