ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na „budowie i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy około 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce ewidencyjnej nr 62/3 obręb Siercz, gmina Trzciel, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2021-05-19 08:42:18 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.2.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji
      (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 247) zawiadamia, że zakończył, prowadzone na wniosek S ENERGY FOUR Sp. z o.o., ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra – pełnomocnik Maciej Morąg, ul. Noskowskiego 25/2,  51-611 Wrocław, postępowanie administracyjne i dnia 13.05.2021r. wydał decyzję nr 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
„budowie i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy około 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce ewidencyjnej nr 62/3 obręb Siercz, gmina Trzciel, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest S ENERGY FOUR Sp. z o.o., ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra.
Pełnomocnik Maciej Morąg, ul. Noskowskiego 25/2, 51-611 Wrocław,
 
    Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz  Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z wydaną decyzją udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
   Stronom w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia służą uprawnienia określone w  art.111 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że liczba stron w postepowaniu przekracza 10 w związku z czym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 247).
 
Stosownie do art. 63 kpa podania (żądania, wyjaśnienie, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczna skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                                                               Burmistrz Trzciela
 
                                                                                                           ( - )  Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-19 08:41:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-19 08:42:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-19 08:42:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
299 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony