ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji dla inwestycji pod nazwą: demontaż i budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN-15 kV wraz z zabudową złącza kablowego oraz przebudową stacji transformatorowych (Łagowiec, Brójce)

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-25 17:01:40 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.3.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, art. 49a, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamia, że zakończył, prowadzone na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58,              w imieniu i na rzecz której działa Pan Michał Kozyra, ul. Akacjowa 4, 74-400 Dębno, postępowanie administracyjne i dnia 24.08.2021 r. wydał decyzję nr 4/2021 o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
demontaż i budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN-15 kV wraz z
zabudową złącza kablowego oraz przebudową stacji transformatorowych (Łagowiec, Brójce) – ENEA
Operator Sp. z o.o., przewidziana do realizacji na działkach o nr ewid. 110, 112, 148/8, 148/7, 149/5,
150/2, 151/2, 152/4, 153, 154, 155, 156/2, 159/2, 160/3, 161/2, 161/1, 163/3, 163/2, 163/4, 165/3, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172/2, 173/1, 174/3, 175, 176, 268, 267, 266, 265, 260, 259, 107/1, 107/2, 179,
178/2, 178/1, 245, 243, 240, 239, 232, 231, 227/1, 227/2, 228, 275, 2221/1, 278, 100, 23,
10, 11 – obręb 0011 Łagowiec oraz na dz. nr 519, 1/1, 2221/10,  - obręb 0013 Brójce,  gmina Trzciel.
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
Pełnomocnik - Michał Kozyra
 
Stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia decyzji służą uprawnienia określone w art.111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735
) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z wydaną decyzją udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                                                               Burmistrz Trzciela
 
                                                                                                      ( - )  Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-25 17:00:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-25 17:01:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-25 17:01:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony