ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie ( 10 kpa ) dla inwestycji polegającej na: demontażu i budowie elektroenergetycznej sieci SN 15kV oraz nn-0,4 kV, budowie linii kablowych SN-15 kV, przebudowie istniejących stacji transformatorowych, budowie stacji transformatorowej, budowie napowietrznej linii SN, budowie linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz linii kablowej

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-14 14:15:32 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.5.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela kończące postępowanie ( 10 kpa )
 
          Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r poz. 741 ze zm.) zawiadamia, że kończy, prowadzone na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., 60-479 Poznań,  ul. Strzeszyńska 58, w imieniu i na rzecz której działa Pan Michał Kozyra – Windtel-Pluciński Tomasz z siedzibą, ul. Akacjowa 4, 74-400 Dębno, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
demontażu i budowie elektroenergetycznej sieci SN 15kV oraz nn-0,4 kV, budowie linii kablowych SN-15 kV, przebudowie istniejących stacji transformatorowych, budowie stacji transformatorowej, budowie napowietrznej linii SN, budowie linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz linii kablowej nn-0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. : 409, 410, 411, 407, 413, 414, 7, 433, 434, 451/2, 435, 826, 330/1, 278, 143/2, 143/3, 20/11, 132, 139/1, 138, 29, 28/1, 478 w obrębie Brójce w gminie Trzciel 
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
Pełnomocnik - Michał Kozyra
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) strony mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z postanowieniami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Stosownie do art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
 
 
                                                                                                            Burmistrz Trzciela,
 
                                                                                                     ( - )  Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-14 14:15:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-14 14:15:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-14 14:15:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony