ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela dla inwestycji polegającej na instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 174/4 oraz 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-20 08:04:24 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.12.2020.JG
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela kończące postępowanie  ( 10 kpa )
w sprawie  wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
 
 
      Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia, że kończy, prowadzone na wniosek SUNLema Sp. z o.o., ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław, postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 174/4 oraz 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest SUNLEMA Sp. z o.o., ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław.
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeku Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 735 ze zm.) strony mogą zapoznać się z wydanymi opiniami, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
    Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz  Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że w powyższej sprawie wpłynęły opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. – opinia znak: WZŚ. 4220.678.2020.AJ z dnia 03.11.2020r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16,  66-300 Międzyrzecz – brak zastrzeżeń do planowanej inwestycji zgodnie z art. 78 ust. 4ustawy ooś,, a także Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. ul. F. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp. – opinia znak: PO.ZZŚ.1.435.296m.2020.KW z dnia 10.08.2021r. (d.w. 12.08.2021r.) – o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. (Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), który mówi, że jeżeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.
 
Stosownie do art. 63 kpa podania (żądania, wyjaśnienie, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczna skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
                                                                                   Z up. Burmistrza
                                                                                      Jacek Ignorek
                                                                                 Sekretarz Gminy Trzciel
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-20 08:02:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-20 08:04:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-20 08:04:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony