ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na: - budowie sieci elektroenergetycznej w tym : słupa rozgałęźnego z podejściem kablowym 15kV, linii kablowej 15kV o długości do 270m, kontenerowej stacji transformatorowej , linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV o długości do 700m przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. : 230, 242/2, 242/3 203,292 w obrębie Sierczynek w gminie Trzciel

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-24 15:52:24 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak:  GP.6733.6.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu
i wydanej decyzji
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) - zawiadamia, że zakończył postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, adres do korespondencji: Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Edward Bułkowski i dnia 22.12.2021.r wydał decyzję nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
- budowie sieci elektroenergetycznej w tym : słupa rozgałęźnego z podejściem kablowym 15kV, linii kablowej 15kV o długości do 270m, kontenerowej stacji transformatorowej , linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV o długości do 700m przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. : 230, 242/2, 242/3 203,292 w obrębie Sierczynek w gminie Trzciel 
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
Pełnomocnik: Pan Edward Bułkowski.
 
Stosownie do art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z wydaną decyzją udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu (pokój nr 8) w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenie i decyzji służą uprawnienia określone w art.111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w S 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
                                                                                                Z up. Burmistrza Trzciela
                                                                                                (-) Jacek Ignorek
                                                                                                  Sekretarz Gminy Trzcie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-24 15:50:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-24 15:52:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-24 15:52:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony