ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniui wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej F006310 Jasieniec - Rybojady przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 2 – obręb Jasieniec oraz na dz.o nr ewid. 91, 252, 253, fragment dz. nr 249– obręb Rybojady, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-02 11:19:58 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak:  GP.6733.2.2022.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu
i wydanej decyzji
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503)  - zawiadamia, że zakończył, prowadzone na wniosek Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Pan Wojciech Przyłucki - Biuro Drogowe „TRASA”, postępowanie administracyjne i dnia 02.08.2022r wydał decyzję nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie drogi gminnej F006310 Jasieniec - Rybojady przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 2 – obręb Jasieniec oraz na dz.o nr ewid. 91, 252, 253, fragment dz. nr 249– obręb Rybojady, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.
Inwestor: Gmina Trzciel.
Pełnomocnik Pan Wojciech Przyłucki – Biuro Drogowe „TRASA”.
Stosownie do art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy  (wraz z wydaną decyzją) udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu (pokój nr 8) w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia i decyzji służą uprawnienia określone w art.111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (w tym osoby prywatne) o wydanej decyzji i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia, przez ePUAP oraz poprzez udostępnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu – zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o p.z.p. (Dz.U. z 2022r. poz. 503). 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
Burmistrz Trzciela
                                                                                                      ( - )  Jarosław Kaczmarek
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-02 11:19:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-02 11:19:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-02 11:19:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony