ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela dla inwestycji polegającej na „uruchomieniu zakładu produkcji wyrobów z betonu oraz materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 190 w Brójcach”, gmina Trzciel, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-01 14:16:49 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.1.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela
o raporcie do wglądu
(w ramach kontynuacji postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – K.p.a. (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1, art. 34, art. 74 ust. 3, art. 77 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamia, że w ramach kontynuacji postępowania administracyjnego (po uchyleniu przez SKO w Gorzowie Wlkp. decyzji Burmistrza Trzciela nr 12/2021 z dnia 28.10.2021r. i po wezwaniu inwestora do uzupełnienia braków ) dnia 16.08.2022r. Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski z siedzibą w Poznaniu,
złożyła wniosek z dnia 09.08.2022r. i uzupełniony raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na
uruchomieniu zakładu produkcji wyrobów z betonu oraz materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 190 w Brójcach”, gmina Trzciel, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski.
 
Zgodnie z art. 73 ust 1 Kpa. strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz z treścią skorygowanego i uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko, uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 8, w godzinach urzędowania (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30.
 
Stosownie do art. 63 kpa oraz art. 34 ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia - zgodnie z 33 ust. 1 pkt 7 ustawy ooś.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że pismem znak: GP.6220.1.2021.JG z dnia 30.08.2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, a do Marszałka Województwa Lubuskiego z siedzibą ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16, 66-300 Międzyrzecz o wydanie opinii.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), który mówi, że jeżeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie  swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
Burmistrz Trzciela
( - ) Jarosław Kaczmarek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-01 14:16:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-01 14:16:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-01 14:17:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony