ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr MIR3055A wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzną linia zasilająca, kanalizacją teletechniczną dla światłowodu) przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 1027/9 w obrębie ewidencyjnym Jasieniec gmina Trzciel

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-09 15:23:23 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.3.2022.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 61 § 1,3,4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.08.2022 r., złożony dnia 10.08.2022r. przez Pana Roberta Weinstok pełnomocnika P4 Sp.z o.o. z siedzibą ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa - adres do korespondencji: ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
- budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr MIR3055A wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(wewnętrzną linia zasilająca, kanalizacją teletechniczną dla światłowodu) przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 1027/9 w obrębie ewidencyjnym Jasieniec gmina Trzciel
 
Inwestorem jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Pełnomocnik: Pan Robert Weinstok.
      Stosownie do art. 73, ust. 1 kpa Burmistrz Trzciela informuje, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, ul. Poznańska 22 - w Referacie Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu -  tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.
 
Stosownie do art. 63 kpa w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można wnosić podania do przedmiotowego postępowania.
Wnioski, uwagi lub zastrzeżenia wnosić należy w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że stosownie do art. 53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 503) wystąpił  do odpowiednich instytucji o uzgodnienie projektu decyzji w myśl art. 106 kpa.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu nastąpi w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostępnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu – zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o p.z.p. (t.j. Dz.U.                      z 2022r. poz. 503).
 
                                                                                       Burmistrz Trzciela
                                                                                   ( - )  Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-09 15:23:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-09 15:23:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-09 15:23:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony