ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie o korekcie wniosku (w ramach kontynuacji postępowania po SKO) dla inwestycji polegającej na „uruchomieniu zakładu produkcji wyrobów z betonu oraz materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 190 w Brójcach”, gmina Trzciel, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-14 11:43:16 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.1.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
o korekcie wniosku  (w ramach kontynuacji postępowania po SKO)
 
      Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – K.p.a. (t.j. Dz.U. z 2022r.  poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, że dnia 27.02.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Trzcielu wpłynęła korekta wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „uruchomieniu zakładu produkcji wyrobów z betonu oraz materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 190 w Brójcach”, gmina Trzciel, woj. lubuskie.
 
Korektę złożył Inwestor - Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski.
 
Zgodnie z art. 73 ust 1  Kpa. strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz z treścią korekty, uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 8, w godzinach urzędowania (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30.
 
Stosownie do art. 63 kpa oraz art. 34 ustawy ooś uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
Burmistrz Trzciela informuje również, że pismem z dnia 28.02.2023r. (znak jak wyżej) zwrócił się do RDOŚ w Gorzowie Wlkp., PPIS w Międzyrzeczu, Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz PGWWP RZGW we Wrocławiu o wydanie opinii oraz uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – w związku ze złożoną korektą.
 
Burmistrz Trzciela zawiadamia, że w związku ze złożoną korektą wydłużeniu ulega termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), który mówi, że jeżeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
                                                                                                         Burmistrz Trzciel
                                                                                                 ( - )  Jarosław Kaczmarek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-03 15:55:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-14 11:43:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-14 11:43:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony