ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Informacja ogłoszona dnia 2013-01-16 10:05:06 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  1. części obszaru w obrębie Jasieniec,
  2. Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry
 
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w powiązaniu z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzcielu uchwały:
  1. nr IX/73/2011 roku z dnia 31 sierpnia 2011 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec,
  2. nr XXIII/187/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry.
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski i uwagi do projektu planu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Trzciela.
 
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego 2013 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Burmistrz Trzciela
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Greczyło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Greczyło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-16 10:04:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-16 10:05:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-16 10:05:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony